Phone

06-52505588

Email

info@yogic-life.nl

Wij leven tegenwoordig langer dan generaties voor ons, dat heeft te maken met de verbeterde levensstandaard in de wereld en de ontwikkeling op het gebied van de medische sector. Langer leven is dus voor de meeste mensen een gegeven, maar hoe zit het met de kwaliteit van het leven met het ouder worden? In een vroeg stadium van ons leven krijgen wij te maken met moderne aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, stress, burnout en andere aandoeningen die ons voor de rest van ons leven doet binden aan medicijngebruik. Dit heeft enorme gevolgen voor de kwaliteit van ons leven.

Er bestaan manieren om middels leefstijl verandering:

  1. De kansen op moderne aandoeningen te voorkomen;
  2. Moderne aandoeningen te beheersen; en
  3. In sommige gevallen hiervan af te komen.

Yogic-Life begeleidt mensen die hierbij. Voor meer informatie kunt u contact maken met Yogic Life tel: 0652505588, mail: info@yogic-life.nl